Blikk_OMGROSET

GRØSET har vært i solid utvikling siden starten i 1978. Vi møter våre kunder med utgangspunkt i Oslo, Trondheim og Vinstra.

Vi produserer effektivt, med høy kvalitet og vi er kjent for å være ekte, handlekraftige og våkne. Høye ambisjoner og hardt arbeid har gjort oss ledende på miljøsertifisert grafisk produksjon.

Kjernevirksomheten skal være grafisk design og produksjon. Nye tjenester og løsninger
vil komme til. Lønnsom drift, kontinuerlige investeringer og høye miljøambisjoner ligger til grunn for all vår utvikling.