MILJOMERKER

Miljomerket_svanen

Du kan sette vårt svanemerke på dine trykksaker. Det viser blant annet at vi stiller krav til papirvalg og valg av kjemikalier, samt at avfall og energiforbruk stadig reduseres. Flere krav er absolutte og svanemerket sikrer at dine trykksaker er strengt ivaretatt miljømessig.

 

Climatecalc

Om du velger å kompensere for utslipp for produksjon av din trykksak, tilbyr vi beregning og formidling av Co2-kvoter.

 

Miljomerket_PEFC

Et PEFC-merke på din trykksak viser at papiret støtter bærekraftig skogbruk (økologiske, sosiale og økonomiske aspekter). Det er papirvalget som bestemmer hvilket miljømerke du kan bruke.

 

Miljomerket_groentpunkt

Dette merket viser at vi bidrar til reduksjon av avfall, gjennom økt gjenvinning av emballasje. Vårt kontrollmedlemskap innebærer at vi stiller krav til at våre leverandører også inngår medlemskap i Grønt Punkt.

 

Miljomerket_FSC

Et FSC™-merke på din trykksak viser at papiret støtter bærekraftig skogbruk (økologiske, sosiale og økonomiske aspekter). Rainforest Alliance sin logo kan kun brukes sammen med FSC-logoen, men FSC-logoen kan også brukes alene.