MILJOMERKER

Miljomerket_svanen

Du kan sette vårt svanemerke på dine trykksaker. Det viser blant annet at vi stiller krav til papirvalg og valg av kjemikalier, samt at avfall og energiforbruk stadig reduseres. Flere krav er absolutte og svanemerket sikrer at dine trykksaker er strengt ivaretatt miljømessig.

 

 

 

 

 

Miljomerket_groentpunkt

Dette merket viser at vi bidrar til reduksjon av avfall, gjennom økt gjenvinning av emballasje. Vårt kontrollmedlemskap innebærer at vi stiller krav til at våre leverandører også inngår medlemskap i Grønt Punkt.