sx102-2018-540×350

Vår moderbedrift, Merkur Grafisk posisjonerer seg sterkt i bransjen med to fremtidsrettede investeringer til en verdi av 25 MNOK. Norges råeste CtP-linje og en supereffektiv Heidelberg Speedmaster SX102 8-farger vil være driftsklare i september. Dette er Norges første «push to stop»-maskin og Merkur Grafisk er dermed rustet for å håndtere et betraktelig høyere trykkevolum med større effektivitet og bedre lønnsomhet.

Med oppkjøpet av Grøset Trykk i februar 2018, fulgte et betydelig volum av trykksaker, og dermed et behov for mer effektiv drift i trykkeriet. En nyinvestering i form av en Heidelberg Speedmaster SX 102 ble svaret. Med denne maskinen og tilsvarende SX 102 fra 2014, går Merkur Grafisk i front med ny og moderne bransjeteknologi.

Merkur Grafisk har også investert i en topp moderne, helautomatisk og miljøvennlig plategate; Fuji Luxel CtP med produksjonskapasitet på 70 plater per time. Denne plategaten vil erstatte et av våre eksisterende CtP-anlegg fra 2008. Med denne løsningen på plass, blir Merkur det siviltrykkeriet med høyest samlet kapasitet på plateproduksjon i Norge. Totalt 140 plater pr. time, som tilsvarer 17 åttefargers innlegg pr. time.

Totalt utgjør disse investeringene i overkant av 25 mill. kroner for Merkur: