Grøset Trykk AS

| Stanseveien 9, 0975 OSLO | Fossegrenda 40, 7038 TRONDHEIM | Kapellvegen 1, 2640 VINSTRA |

Tlf. 99 45 65 00      firmapost@groset.no

Jan Erik Pettersen
Seniorkonsulent (OSLO)
905 30 494
jan.erik.p@groset.no

Jann Robert Buskland
Seniorkonsulent (TRONDHEIM)
907 61 580
jann.b@groset.no

Birigtte Dam Elnan er grafisk designer hos Grøset Trykk

Birgitte Dam Elnan
Grafisk designer
976 81 324
birgitte.de@groset.no

Torunn Finnsen
Grafisk designer
976 81 863
torunn.f@groset.no

Kjetil Sjøeng
Daglig leder
90 25 07 55
kjetil@groset.no

Sissel Finstad
Økonomiansvarlig
92 28 32 00
regnskap@groset.no