FORTRYKK

På førtrykk arbeides det to skift. Du treffer Anne eller Monica på telefon fra kl 08.00 til 20.00 hver dag, unntatt fredag. Da treffes de kun på dagtid. Vi tar hånd om og kontrollerer pdf-filer via Apogee Prepress fra AGFA. Videre transporteres filene elektronisk til vår Suprasetter fra Heidelberg. ISO 12467-2 trykkstandard og Sublima raster brukes.