FARGEPROFIL

Slik vi bruker ISO-standarden opererer vi med to basis papirtyper – bestrøket og ubestrøket. Det er viktig at du vet hvilken av disse kvalitetene som skal brukes og tar hensyn til dette før du går i gang med bildebehandlingen.

  • Til bestrøket papir skal fargeinnstillingene Groset (PSO Coated v3).csf og profilen PSOcoated_v3.icc brukes.
  • Til ubestrøket papir skal fargeinnstillingene Groset (PSO Uncoated v3).csf og profilen PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc brukes.

Justering av bilder bør foretas i RGB eller L*a*b-format, og CMYKes ved PDF eksport fra InDesign. CMYKingen gjøres med de innstillingene og den profilen som gjelder for papirtypen som skal brukes. Hvis bildene er CMYKet med en annen profil i utgangspunktet, skal de konverteres til de rette ISO profilene gjennom Convert to Profile i Photoshop.

 

Fargeprofiler   joboptions

 

Installering av profiler og innstillinger:

 

Mac OS X

Fargeprofilene PSOcoated_v3.icc og PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc legges i mappen /Library/Colorsync/Profiles/
Fargeinstillingene Groset (PSO Coated v3).csf og Groset (PSO Uncoated v3).csf legges i mappen ~ /Library/Application Support/Adobe/Color/Settings/ (Hvor ~ indikerer din hjemmemappe.)

 

Windows

Profilene installeres ved å høyreklikke på hver enkelt profil og velge Installer profil. Fargeinnstillingene legges i mappen C:\ProgramFiles\Common Files\Adobe\Color\Settings\ dersom du har engelsk Windows og C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\Color\Settings\ dersom din Windows er på norsk.

 

Valg av innstillinger

Du velger enklest rette fargeinnstillinger før du begynner på en jobb. Da gjøres dette i Adobe Bridge under menyvalget Rediger->Fargeinnstillinger for Creative Suite. Valget du gjør her vil gjelde for alle Adobe-programmene og sørger for at fargene opptrer likt i både InDesign, Illustrator, Photoshop og Acrobat. I eldre versjoner enn CS2 gjøres valget i fargeinnstillinger for det enkelte program.

 

Felles innstillinger for alle Adobe-programmene settes i Adobe Bridge.